Novi ogranci: Krapinske Toplice i Mihovljan

Hrvatski laburisti-Stranka rada, Krapinsko zagorske županije osnovali su u nedjelju 10. ožujka 2013. dva nova ogranka. Osnovan je ogranak u Krapinskim Toplicama gdje su izabrani, za predsjednika Emanuel Plahutar, tajnik je Milan Halapir, a u Izvršni Odbor su ušli, Andreja Kapusta, Martina Jagić te Mislav Božić. Laburisti u Krapinskim Toplicama, spremni su preuzeti odgovornost i neće koalirati ni sa kim kako bi pokazali da ih ne zanima isključivo vlast nego rad za opće dobro svih stanovnika svoje općine, te žele biti prepoznatljivi, a ne se skrivati iza drugih stranaka u slućaju neuspjeha kako su to ćinile, a nažalost to i ćine sve stranke s našeg područja samo kako bi se doćepale vlasti.

Ogranak u Mihovljanu osnovan je na poticaj Krešimira Vojakovića koji je ujedno izabran za predsjednika, tajnica je Željka Kužir, a u Izvršni Odbor izabrani su Liljana Roginić, Božidar Bobek i Ivica Petrač. Osnivanjem ova dva ogranka zagorski Laburisti pokazuju da će biti vrlo ozbiljna politička snaga na predstojećim lokalnim izborima i napominju da će se boriti na pošten naćin, a ne prljavim sredstvima koje koriste neke politićke opcije nego će izaći sa riješenjima za izlazak iz ove teške gospodarske situacije.